Sản phẩm

Ví Danh Thiếp Chùa Cầu - Namecard Wallet

Giá ban đầu
150,000₫

Ví đựng danh thiếp làm bằng da, có hình chùa Cầu

Đối với khu vực nội thành HCM : thời gian giao hàng từ 2-3 ngày. Đối với khu vực ngoại thành HCM : thời gian giao hàng từ 3 - 4 ngày