TRAQUE STUDIO - THIỆP CUNG BẠCH DƯƠNG

60.000₫

Giới thiệuThiệp mừng sinh nhật Bạch Dương nằm trong bộ sưu tập hoành đạo do họa sĩ Thỏ Điên tại Traque' Studio thực hiện.Thành phầnLá thiệp: giấy mỹ thuật định...