BISU BISU - PASSPORT HOLDER - VÒNG QUANH THẾ GIỚI

220.000₫

Chất liệu: Da tổng hợpMàu sắc: Trắng ngàKích thước: 20.7x14.3cm