MINIWOOD - CON QUAY

270.000₫

Một bộ "Spinning Top Collection" với ngập tràn ký ức tuổi thơ sẽ bao gồm: 5 con quay được thiết kế bởi Miniwood và làm ra bởi bàn tay nghệ nhân...