HARVEST TOWN - CAU TIỂU TRÂM

160.000₫

Giới thiệu: Cau tiểu trâm là một loại cau thích hợp để trang trí trong nhà cũng như trong các cảnh quan nhiệt đới, cận nhiệt đới. Nó có nguồn gốc từ...