THE CRAFT HOUSE - ĐÔNG SƠN CRAFT BEER

80.000₫

Giới thiệu: Đông Sơn Craft Beer - Bia thủ công Đông Sơn là sản phẩm của sự kết hợp kết tinh tế giữa phương pháp ủ bia truyền thống và sự...