Bộ sưu tập

Sôcôla Đắng Nguyên Vị

Sôcôla Đắng Nguyên Vị

170,000₫

Sôcôla Gia Vị

Sôcôla Gia Vị

150,000₫

Sôcôla Mixed

Sôcôla Mixed

130,000₫

Sôcôla Nhân Đào

Sôcôla Nhân Đào

130,000₫

Sôcôla Nhân Hạt Cacao

Sôcôla Nhân Hạt Cacao

130,000₫